2009-03-26 | Editor:ivan 70429 pageviews

Contact Us

Taipei office
4F, No. 68, Sec. 3, Nanjing E. Rd., Taipei, 104, Taiwan
Tel: +886-2-7702-6888
Fax: +886-2-7702-6898

Shenzhen office
Room B1-1, 10F, Tianxiang Building, Tian An Cyber Park, Futian District, Shenzhen, P.R. China
Tel: +86-755-8283-8930
Fax: +86-755-8283-8925

Shanghai office
Room J2,7F,Zhao-Fong Universe Building,No.1800,West Zhongshan Road,Xuhui District,Shanghai,P.R. China
Tel: +86-21-6439-9830
Fax: +86-21-6439-9051

announcements ADD ANNOUNCEMENT     mail E-MAIL     mail PRINT