Eaton to Modernize Green Mountain Power’s Vermont Hydropower Plant